PWSZ w Chełmie współpracuje od wielu lat z Towarzystwami Kultury Polskiej na Ukrainie. Uczelnia realizowała także dwukrotnie projekty w ramach konkursu Współpraca
z Polonią i Polakami za granicą
w formie wspierania realizacji zadania publicznego przez MSZ w 2014 r. (Tu i Tam – Dialogi polsko-polskie) oraz przez Senat RP w 2016 r. (Bliżej Polski. Spotkania z językiem polskim i kulturą polską). W ramach projektów prowadzone były zajęcia języka polskiego na poziomie biegłości językowej B1 oraz B2.

PWSZ w Chełmie organizuje również kursy języka polskiego przygotowujące cudzoziemców do podjęcia studiów na kierunkach prowadzonych przez Uczelnię. Programy kursów są zgodne z Europejskim systemem opisu kształcenia językowego. Ich celem jest rozwijanie sprawności językowych w zakresie recepcji (rozumienie ze słuchu, czytanie)
i produkcji (mówienie i pisanie), pozwalających obcokrajowcom posługiwać się językiem polskim w kontaktach edukacyjnych, towarzyskich i społecznych.

Adres

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
ul. Pocztowa 54C, p. 208
22-100 Chełm

Kontakt

 Tel: 82 565 64 72

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie