Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Obrony

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest złożenie w Dziale Obsługi Studenta Instytutu Nauk Medycznych, następujących dokumentów (w komplecie) na 10 dni przed obroną:

 • Jeden egzemplarz pracy dyplomowej – wg wymogów dotyczących pracy dyplomowej.
 • Jeden egzemplarz pracy dyplomowej w formie elektronicznej – wg wymogów dotyczących pracy dyplomowej.
 • Oświadczenie studenta ws autorstwa pracy (Załącznik 1 do pobrania poniżej).
 • Oświadczenie promotora pracy (Załącznik 2 do pobrania poniżej).
 • Opinia promotora (Załącznik 3 do pobrania poniżej).
 • Raport z badania antyplagiatowego + Skrócony raport (druk dwustronny).
 • Uzyskanie zaliczeń wszystkich zajęć, praktyk zawodowych oraz złożenie wszystkich egzaminów objętych planem studiów (do sprawdzenia w systemie Wirtualna Uczelnia)..
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie dyplomu – opłatę wnosi się na subkonto studenta z dopiskiem: Opłata za wydanie dyplomu/odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy i podaje kierunek kształcenia.
  • Opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami wynosi 60 zł;
  • Opłata za wydanie odpisu dyplomu w języku obcym wynosi 40 zł (odpis dyplomu w języku obcym jest wydawany na pisemny wniosek studenta, druk wniosku do wypełnienia w Dziale Obsługi Studenta).
 • Oświadczenie studenta INM (obiegówka) o braku zobowiązań wobec Uczelni (do pobrania poniżej).

Przed złożeniem dokumentów i pracy dyplomowej, która jest po weryfikacji w systemie antyplagiatowym i pozytywnej opinii promotora, student jest zobowiązany do załączenia tej pracy w wersji elektronicznej do systemu Wirtualna Uczelnia.

Nasi partnerzy

 • Partner 6
 • Partner 5
 • Partner 4
 • Partner 3
 • Uczelnia liderów
 • Institutea Authorized Academy