Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Obrony

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest złożenie w Dziale Obsługi Studenta Instytutu Nauk Rolniczych, następujących dokumentów na 10 dni przed obroną:

 • Jeden egzemplarz pracy dyplomowej – wg wymogów dotyczących pracy dyplomowej.
 • Jeden egzemplarz pracy dyplomowej w formie elektronicznej – wg wymogów dotyczących pracy dyplomowej.
 • Oświadczenie studenta ws autorstwa pracy (do pobrania poniżej).
 • Uzyskanie zaliczeń wszystkich zajęć, praktyk zawodowych oraz złożenie wszystkich egzaminów objętych planem studiów (do sprawdzenia w systemie Wirtualna Uczelnia).
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty za dyplom – opłatę wnosi się na subkonto studenta z dopiskiem: Opłata za wydanie dyplomu/odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy i podaje kierunek kształcenia.
  • opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami wynosi 60 zł;
  • opłata za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w języku obcym wynosi 40 zł (odpis dyplomu w języku obcym jest wydawany na pisemny wniosek studenta, druk wniosku do wypełnienia w Dziale Obsługi Studenta).
 • Cztery fotografie (na jasnym tle, bez nakrycia głowy i ozdób) podpisane imieniem i nazwiskiem, w formacie 4,5 cm x 6,5 cm; dodatkowo jedna fotografia dla osób zamawiających odpis dyplomu w języku obcym.
 • Oświadczenie o braku zobowiązań wobec Uczelni (do pobrania poniżej).
 • Raporty z badania antyplagiatowego (raport z JSA oraz raport z System Antyplagiat).

Przed złożeniem dokumentów i pracy dyplomowej, która jest po weryfikacji przez system antyplagiatowy, student jest zobowiązany do załączenia tej pracy w wersji elektronicznej do systemu Wirtualna Uczelnia

Do dnia 30 września 2020 r., w sytuacjach wyjątkowych, dopuszcza się złożenie pracy dyplomowej w formie elektronicznej.