Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Katedra Slawistyki

Kontakt

Wojsławicka 8 B, p. 110
22-100 Chełm
Tel./fax +48 82 564 20 80
E-mail: neofilologia@pwszchelm.edu.pl

Kadra naukowo – dydaktyczna Katedry Slawistyki PWSZ w Chełmie

 

Kierownik Katedry Slawistyki

dr Mirosława Kawecka
  •  dr Mirosława Kawecka
  •  dr Teresa Giedz-Topolewska
  •  dr Olga Osadczy
  •  dr Monika Grygiel
  • mgr Mariusz Adamiec
  •  mgr Ewelina Śmigielska
  •  mgr Katarzyna Teodorowicz
  •  mgr inż. Anna Wołoszczuk
  •  mgr inż. Jacek Wołoszczuk

O katedrze

Katedra Filologii Słowiańskiej – język rosyjski z językiem ukraińskim przy Instytucie Neofilologii PWSZ w Chełmie powstała w roku akademickim 2008/2009. Jej powołanie uzasadnione było przede wszystkim usytuowaniem naszego regionu przy granicy polsko-ukraińskiej oraz polsko-białoruskiej. Lubelszczyzna utrzymuje szerokie kontakty biznesowe ze Wschodem Europy, dlatego istnieje zapotrzebowanie na specjalistów ze znajomością języka rosyjskiego oraz ukraińskiego. Jednocześnie, mając na względzie bliskość granicy państwa, nasza slawistyczna specjalność poszerzona została o specjalizację Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna, bowiem służby obsługujące granicę wschodnią potrzebują specjalistów ze znajomością języka rosyjskiego i ukraińskiego oraz zagadnień ruchu granicznego. Jednocześnie, reagując na potrzeby rynku pracy, od  2018/2019 roku akademickiego wprowadzamy nową specjalizację – Obsługa księgowa firm w handlu międzynarodowym. Uznaliśmy, że współpraca gospodarcza z zagranicą wymaga przygotowania specjalistów, którzy nie tylko znają zasady gospodarki rynkowej, ale także realia polityczno-ekonomiczne kraju partnera i posiadają znajomość jego języka. Uczelnie w Polsce dotychczas nie oferują kształcenia łączącego podstawy wiedzy ekonomicznej ze znajomością obcego języka zawodowego.

A zatem, głównym celem naszej filologii jest przygotowanie absolwentów do pracy w instytucjach Straży Granicznej, Służby Celnej, agencjach celnych obsługujących granicę z Ukrainą, Białorusią i Rosją (w ramach specjalizacji Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna), a także specjalistów łączących wiedzę księgową z praktyczną znajomością języka rosyjskiego i ukraińskiego (w ramach specjalizacji Obsługa księgowa firm  w handlu międzynarodowym).

Studia na kierunku: Filologia, specjalność: Filologia Słowiańska – język rosyjski z językiem ukraińskim, specjalizacja: Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna lub Obsługa księgowa firm w handlu międzynarodowym (do wyboru) trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata filologii słowiańskiej – język rosyjski z językiem ukraińskim. W trakcie nauczania studenci mają możliwość poznania od podstaw lub kontynuowania nauki języka rosyjskiego (co oznacza, że naukę na naszej specjalności podejmować mogą także osoby, które dotychczas nigdy nie uczyły się tego języka), a także poznania od podstaw języka ukraińskiego (zaczynamy od alfabetu). Oczywiście, filologia to nie tylko praktyczna nauka języka. To także poznawanie kultury, historii i literatury studiowanego obszaru językowego. Dlatego program studiów slawistycznych PWSZ w Chełmie, poza dużą ilością zajęć z praktycznej nauki języka rosyjskiego oraz języka ukraińskiego (jako drugiego języka słowiańskiego), obejmuje również historię oraz kulturę Rosji i Ukrainy, literaturę obu tych obszarów kulturowych, zagadnienia gramatyki opisowej obydwu języków. Dodatkowo, w ramach specjalizacji Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna, oferujemy przedmioty z zakresu podstaw prawa celnego, postępowania celnego, ochrony własności intelektualnej, procedur celnych oraz rosyjskiego i ukraińskiego języka obsługi celnej, zaś w ramach specjalizacji Obsługa księgowa firm  w handlu międzynarodowym oferujemy podstawy wiedzy z zakresu rachunkowości, prawa gospodarczego, handlu międzynarodowego oraz znajomości rosyjskiego i ukraińskiego języka zawodowego.

Nasza filologia pragnie kształcić studentów zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy z uwzględnieniem specyfiki położenia geograficznego Lubelszczyzny, dlatego też istotne jest dla nas, aby proponowane studia miały wymiar przede wszystkim praktyczny. Znajduje to odzwierciedlenie w obowiązku odbycia przez studentów slawistyki w trakcie trzech lat studiów 3-miesięcznej praktyki zawodowej w różnorodnych instytucjach. Warto dodać, że nasi wykładowcy to praktycy, a więc wiedza przez nich oferowana ma szczególną wartość.

Absolwenci slawistyki mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich nie tylko z zakresu filologii słowiańskiej (w tym rosyjskiej czy ukraińskiej), ale także z zakresu obrony narodowej, bezpieczeństwa narodowego, stosunków międzynarodowych itp. Osoby, które ukończyły nasz kierunek, dziś studiują lub kończą studia w Lublinie, Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Toruniu i innych miastach Polski. Wiele z nich już w trakcie studiów podjęło pracę w służbach granicznych i agencjach celnych. Nasi studenci to także czynni funkcjonariusze tych służb, łączący pracę z nauką.

Studenci naszego kierunku korzystają z zaplecza materiałowego Instytutu Neofilologii PWSZ w Chełmie przy ul. Wojsławickiej 8b. Mamy własne pracownie, spory księgozbiór podręczny w bibliotece instytutu oraz laboratorium językowe. W budynku jest stały dostęp do Internetu bezprzewodowego oraz ksero.

Jednak studiowanie to nie tylko praca, to także rozwój osobisty i studenckie rozrywki. Slawiści rokrocznie jeżdżą na spektakle teatralne do teatrów Warszawy i Lublina, a także na objazdy naukowe w Polsce i na Ukrainie. Przy slawistyce działa koło naukowe, na bazie którego szczególnie aktywni studenci mogą realizować swoje ambicje naukowe, a także organizować różnego rodzaju imprezy studenckie, np. projekcje filmów, wycieczki, tradycyjne spotkania opłatkowe itp.

Warto wspomnieć, że ciągle rozwijamy współpracę z ośrodkami akademickimi na Ukrainie, a wśród naszych studentów nie brakuje osób pochodzących z Europy Wschodniej pragnących zyskać tytuł licencjata i dyplom Unii Europejskiej.

Nasza filologia jest przyszłościową propozycją, odpowiadającą na potrzeby rynku pracy, uwzględniającą specyfikę przygranicznego usytuowania.

Filologia

zobacz więcej

Filologia słowiańska - wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna

czytaj dalej