Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego

Adres

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
ul. Pocztowa 54C, p. 208
22-100 Chełm

Kontakt

 Tel: 82 565 64 72

Informujemy, że decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 listopada 2020 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie otrzymała na okres 2 lat, począwszy od dnia 9 stycznia 2021 r. uprawnienie do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego, na poziomach:

  • A2, B1, B2, C1 i C2 – w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
  • B1 i B2 – w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.

Decyzja 25-DWM-2020 PWSZ w Chelmie z 9-11-2020

Informacje ogólne

Certyfikat z języka polskiego jako obcego jest jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego. Uprawnienia do przeprowadzania egzaminów certyfikatowych nadawane są ubiegającym się jednostkom po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Egzaminy będą organizowane zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2021 roku (http://certyfikatpolski.pl/aktualnosci/terminy-sesji-egzaminacyjnych-w-2021-roku/)

Harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2022 roku – sprawdź

Sesja 19-20 czerwca 2021 r.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie organizuje w dniach 19-20 czerwca 2021 r. państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na poziomie B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Do egzaminu mogą przystąpić cudzoziemcy i obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, zainteresowani udokumentowaniem stopnia swojej biegłości w języku polskim. Osoby te w dniu egzaminu muszą mieć ukończone 18 lat.

Dokumentem uprawniającym do udziału w egzaminie jest ważny paszport.

Zgłoszenia na egzamin certyfikatowy

Rejestracja na egzamin będzie możliwa dopiero po ogłoszeniu na stronie  www.certyfikatpolski.pl listy ośrodków organizujących egzamin w tej sesji egzaminacyjnej.

Rejestracja rozpocznie się 19 kwietnia o godz. 12.00.

Warunkiem przyjęcia na egzamin jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go osobiście, listownie lub e-mailowo (skan formularza), a także dokonanie opłaty za egzamin.

Opłaty należy dokonać na rachunek PWSZ w Chełmie: Bank PKO Bank Polski  Centrum Korporacyjne w Lublinie,  nr: 88 1020 3147 0000 8002 0119 4091 z dopiskiem Imię i nazwisko, Egzamin certyfikatowy z języka polskiego (np. Jan Kowalski, Egzamin certyfikatowy z języka polskiego) Dla przelewów realizowanych z zagranicy: SWIFT BPPKOPLPW,  IBAN  PL 88 1020 3147 0000 8002 0119 4091 z dopiskiem Imię i nazwisko, Egzamin certyfikatowy z języka polskiego (np. Jan Kowalski, Egzamin certyfikatowy z języka polskiego)

Prosimy o przesłanie (np. e-mailowo) potwierdzenia wpłaty.

Opłata za egzamin wynosi 150 euro (dla osób dokonujących opłaty w kwietniu wynosi 699 zł).

 

Opłata za certyfikat wynosi 20 euro i jest dokonywana po zdanym egzaminie.

Nasi partnerzy

  • Partner 6
  • Partner 5
  • Partner 4
  • Partner 3
  • Uczelnia liderów
  • Institutea Authorized Academy