Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Filologia Tytuł zawodowy: licencjat

Czas trwania
studia 3 letnie
Plan zajęć dostosowany także do osób pracujących

Filologia angielska

Wiedza i umiejętności

AMERYKANISTYKA

 • Wiedza odnoszącą się do systemu społeczno-politycznego, historii oraz kultury kraju
 • Wiedza, dotycząca specyfiki administracyjnej, politycznej oraz prawnej USA
 • Umiejętności prowadzenia dyskursu, negocjacji oraz analizy i interpretacji różnorodnych tekstów w języku angielskim

TRANSLATORYKA STOSOWANA

 • Umiejętność tłumaczenia dokumentów i tekstów specjalistycznych, literackich, filmowych
 • Umiejętność wykorzystania nabytej wiedzy w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa oraz języka angielskiego w sektorze gospodarki, kultury, mediów za sprawą różnorodnych działań zawodowych o charakterze międzynarodowym oraz w pracy tłumacza

Możliwości zatrudnienia

 • Służby dyplomatyczne i konsularne (po centralnym przeszkoleniu)
 • TV, radio, prasa, internet – dziennikarstwo, redakcja, tłumaczenia
 • Instytucje wydawnicze i promocyjne – redaktor/wydawca
 • Stanowiska łącznika językowego pomiędzy administracją lokalną a wojskami NATO
 • Biura podróży, firmy spedycyjne, linie lotnicze
 • Tłumaczenia i konsultacje językowe w przedstawicielstwach firm w kraju i zagranicą
 • Biura tłumaczeń (dokumenty specjalistyczne, literackie, filmowe, itd.)
 • Instytucje wydawnicze, promocyjne – redaktor/wydawca
 • Konsultant i doradca językowy w administracji państwowej
 • Przedstawiciel administracji państwowej w agendach Unii Europejskiej

Filologia słowiańska

Wiedza i umiejętności

 • Gruntowna znajomość języków obcych, połączona z umiejętnością ich praktycznego zastosowania w pracy zawodowej związanej z obsługą ruchu granicznego
 • Znajomość języka rosyjskiego na poziomie B2 oraz języka ukraińskiego na poziomie B1 (nauka każdego języka od podstaw lub w stopniu zaawansowanym)
 • Wiedza i kwalifikacje zawodowe w zakresie handlu międzynarodowego, procedur celnych, prawa celnego, administracji celnej, prowadzenia korespondencji służbowej w języku rosyjskim i ukraińskim
 • Umiejętności dokonywania tłumaczeń i prowadzenia negocjacji w wyżej wymienionych językach
 • Znajomość rosyjskiej i ukraińskiej dokumentacji celnej oraz terminologii z zakresu obsługi ruchu granicznego
 • Szeroka wiedza religioznawcza i kulturoznawcza na temat Rosji i Ukrainy
 • Absolwent może ubiegać się o wpis na listę agentów celnych

Możliwości zatrudnienia

 • Instytucje obsługujące ruch graniczny na przejściach z Rosją, Ukrainą i Białorusią
 • Straż Graniczna, Urząd Celno-Skarbowy
 • Agencje celne, międzynarodowe firmy spedycyjne
 • Firmy, organizacje i przedsiębiorstwa współpracujących z krajami Europy Wschodniej

Filologia

Filologia angielska specjalizacja translatoryka stosowana

czytaj dalej

Filologia angielska specjalizacja amerykanistyka

czytaj dalej

Filologia słowiańska - język rosyjski z językiem ukraińskim (od podstaw i dla zaawansowanych)

czytaj dalej

Filologia słowiańska - Specjalizacja: Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna

czytaj dalej