Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Stosunki Międzynarodowe Tytuł zawodowy: licencjat

Czas trwania
studia 3 letnie
Plan zajęć dostosowany także do osób pracujących

Wiedza i umiejętności

 • Wiedza z zakresu szeroko pojętych nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem polityki, dyplomacji i stosunków międzynarodowych
 • Wiedza nt. struktur Unii Europejskiej, procesów zachodzących we współczesnym świecie, globalizacji, rozwoju gospodarczego, norm prawnych, zagadnień kulturowych, religijnych, współzależności i bezpieczeństwa
 • Umiejętności analizowania i interpretacji podstawowych problemów i procesów z zakresu stosunków i bezpieczeństwa międzynarodowego
 • Umiejętność posługiwania się językiem obcym na poziomie biegłości B2, posługiwania się słownictwem typowym dla nauk o polityce, a także językiem specjalistycznym, umożliwiającym realizację zadań zawodowych
 • Umiejętność prognozowania zjawisk i tendencji w stosunkach i bezpieczeństwie międzynarodowym
 • Podstawowe kwalifikacje dla funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim

Absolwent może ubiegać się o wpis na listę agentów celnych

Możliwość zatrudnienia

 • Straż Graniczna, Urząd Celno-Skarbowy, agencje celne
 • Międzynarodowe firmy spedycyjne
 • Obszar obronności i bezpieczeństwa
 • Służby administracji państwowej, samorządy terytorialne
 • Obszary dyplomacji i stosunków międzynarodowych
 • Kwalifikowane stanowiska w ramach międzynarodowych i krajowych projektów

Stosunki międzynarodowe

Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego i ochrona granic

czytaj dalej

Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu

czytaj dalej