Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Kierunek: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Tytuł zawodowy: licencjat

Czas trwania
studia 3 letnie
stacjonarne i niestacjonarne

Absolwent kierunku stosunki międzynarodowe po ukończeniu 6 semestrów studiów, uzyskaniu wymaganej ilości punktów ECTS, złożeniu pracy licencjackiej oraz zdanym egzaminie końcowym otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia i tytuł zawodowy licencjata.

Stosunki międzynarodowe to studia dla ciekawych świata i ambitnych, dające możliwości, ale i stawiające wyzwania. Ich zaletą jest interdyscyplinarność, czyli połączenie wielu dziedzin nauki. Studia te dają profesjonalne przygotowanie, kojarzą się z prestiżem i później dobrą pracą. Stosunki międzynarodowe to bez wątpienia jedne z najnowocześniejszych kierunków na polskich uczelniach. Są odpowiedzią na zapotrzebowanie ewoluującego w Polsce rynku pracy i otwartych, dynamicznych dobrze wykształconych osób usiłujących na nim zaistnieć. Studia te łączą ze sobą nauki społeczne i polityczne. W trakcie studiów studenci mają zajęcia z takich dziedzin jak prawo, ekonomia, integracja europejska, bezpieczeństwo narodowe czy polityka zagraniczna. Nieodłącznym elementem studiów na stosunkach międzynarodowych jest nauka języków obcych na bardzo wysokim poziomie. Absolwent PWSZ posiadać ma praktyczne umiejętności posługiwania się językiem obcym, pisania i prezentacji, negocjacji oraz komunikowania międzynarodowego. Studia dają także umiejętność szybkiego przystosowywania się do błyskawicznie zmieniających się warunków pracy.

Stosunki międzynarodowe to kierunek studiów dający także wiedzę o związkach zachodzących miedzy państwami, a także o organizacjach międzynarodowych, takich jak Unia Europejska czy NATO. Większość działań podejmowanych dzisiaj w biznesie, polityce, mediach, edukacji czy kulturze wymaga uwzględnienia kontekstu międzynarodowego. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie zapoznają studentów ze współczesnym środowiskiem międzynarodowym, koncentrując się zwłaszcza na wiedzy i umiejętnościach niezbędnych na europejskim rynku pracy. Absolwent tego kierunku powinien dysponować podstawową wiedzą społeczno-polityczną, ekonomiczną i kulturalną dotyczącą Europy i świata. Jednocześnie, każdy profil specjalnościowy zapewnia poszerzenie pewnych umiejętności oraz dodatkowe kwalifikacje:

Specjalność międzynarodowy wymiar administracji i samorządu

Celem tej specjalności jest wykształcenie umiejętności posługiwania się przepisami prawa regulującymi uprawnienia administracji publicznej w zakresie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym, zarządzania mieniem wspólnym (samorządowym lub publicznym) oraz planowania i zarządzania rozwojem danego regionu i jego współpracy z Unią Europejską. Absolwent kierunku stosunki międzynarodowe w PWSZ będzie dysponował wiedzą ogólnohumanistyczną, niezbędną do zrozumienia złożoności współczesnego świata i polityki międzynarodowej oraz wiedzą ogólnokierunkową istotną w kontekście rozumienia i rozwijania własnej roli zawodowej.

Absolwenci stosunków międzynarodowych mogą znaleźć zatrudnienie w:

 1. instytucjach i urzędach Unii Europejskiej;
 2. polskich placówkach dyplomatycznych;
 3. biurach i sekretariatach organizacji międzynarodowych, rządowych i pozarządowych;
 4. konsulatach i przedstawicielstwach państw obcych w Polsce;
 5. bankach;
 6. firmach ubezpieczeniowych, finansowych i leasingowych;
 7. agencjach reklamowych, marketingowych i wydawniczych;
 8. hotelach i biurach podróży;
 9. firmach spedycyjnych obsługujących ruch zagraniczny;
 10. redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych.

Absolwenci stosunków międzynarodowych mogą uczestniczyć w różnego rodzaju studiach podyplomowych. Przykładowo mogą to być:

 1. dyplomacja i negocjacja w relacjach międzynarodowych;
 2. międzynarodowa współpraca jednostek samorządu terytorialnego;
 3. stosunki międzynarodowe spec. polska polityka wschodnia;
 4. stosunki międzynarodowe spec. komunikowanie w stosunkach międzynarodowych.