Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Procedura rekrutacji

Procedura rekrutacji kandydatów na studia I stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2021/2022.

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie odbywa się metodą konkursu świadectw. (szczegółowy opis dostępny w Uchwała rekrutacyjna z 28 maja).

 1. Wybranie kierunku i zapisanie się on-line (założenie konta IRK)
  17.05.2021 – uruchomienie elektronicznych zapisów na studia https://irka.pwszchelm.edu.pl/Irka/
 2. Dokonanie opłaty rekrutacyjnej
  Kandydat powinien dokonać opłaty w wysokości 85 zł za postępowanie rekrutacyjne na indywidualny numer konta, który jest automatycznie generowany dla każdego kandydata w systemie IRK – ścieżka: IRK – Internetowa Rekrutacja Kandydatów -> aplikacja Kandydata -> zakładka: Zatwierdzenie ankiety kandydata -> Informacja dotycząca opłaty rekrutacyjnej
 3. Informacja dotycząca wyników wstępnej kwalifikacji
  (można to sprawdzać w indywidualnym koncie IRK kandydata)
 4. Po wstępnej kwalifikacji na studia należy złożyć:
  • kopię świadectwa maturalnego wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności danych przez pracownika uczelni
  • wydrukowaną i podpisaną ankietę osobową z indywidualnego konta IRK
  • fotografię o wymiarach 35×45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle oraz kolorową fotografię w formie elektronicznej w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, o wymiarach 20×25 mm.
  • opcjonalnie w zależności od kierunku – zaświadczenia lekarskiego
  • do wglądu – dowód osobisty celem potwierdzenia danych osobowych kandydata

  lub
  przesłać pocztą:

  • kopię świadectwa maturalnego, potwierdzoną notarialnie za zgodność z oryginałem lub oryginał świadectwa maturalnego celem potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika uczelni (oryginał świadectwa zostanie odesłany pocztą)
  • wydrukowaną i podpisaną ankietę osobową z indywidualnego konta IRK
  • fotografię o wymiarach 35×45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle oraz kolorową fotografię w formie elektronicznej w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, o wymiarach 20×25 mm.
  • opcjonalnie w zależności od kierunku – zaświadczenia lekarskiego
 5.  Wpisanie na listę studentów – informację kandydat otrzyma listownie
UWAGI DODATKOWE!
Studia stacjonarne są BEZPŁATNE!
Szczegółowych informacji o rekrutacji udzielają:
 • Dział Obsługi Studenta Instytutu Matematyki i Informatyki, Chełm, ul. Pocztowa 54 a,  tel. 82 562 11 24, matematyka@pwsz.chelm.pl
 • Dział Obsługi Studenta Instytutu Neofilologii,Chełm, ul. Wojsławicka 8b, tel. 82 564 20 80, neofilologia@pwszchelm.edu.pl
 • Dział Obsługi Studenta Instytutu Nauk Technicznych i Lotnictwa, Chełm, ul. Pocztowa 54 a, tel. 82 564 00 80, int@pwszchelm.edu.pl
 • Dział Obsługi Studenta Instytutu Nauk Medycznych, ul. Wojsławicka 8b, tel. 82 562 06 14, medycyna@pwszchelm.edu.pl
 • Dział Obsługi Studenta Instytutu Nauk Rolniczych, ul. Wojsławicka 8b, tel. 82 562 06 14, rolnictwo@pwszchelm.edu.pl

Orzeczenie lekarskie

Na kierunkach lub specjalnościach studiów w trakcie których, studenci są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia kandydat powinien przedstawić orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych, wydane przez lekarza medycyny pracy. Skierowania na w/w badania należy pobrać z właściwych Działów Obsługi Studenta:

Dział Obsługi Studenta

INSTYTUT MATEMATYKI I INFORMATYKI

ul. Pocztowa 54A
22-100 Chełm
tel./fax 82 562 11 24

Kierunek:

Matematyka

Specjalność:

Informatyka stosowana

Kierunek:

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Dział Obsługi Studenta

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

ul. Wojsławicka 8B
22-100 Chełm
tel./fax 82 82 562 06 14

Kierunek:

Pielęgniarstwo

Skierowanie na badanie – pobierz

Dział Obsługi Studenta

INSTYTUT NAUK ROLNICZYCH

ul. Wojsławicka 8B
22-100 Chełm
tel./fax 82 562 06 14

Kierunek:

Rolnictwo

Skierowanie na badanie – pobierz

Kandydaci rekrutujący się na studia na kierunki: Budownictwo, Elektrotechnika, Mechanika i Budowa Maszyn poprzez Internetową Rekrutacje Kandydata (irka.pwszchelm.edu.pl/Irka/) pobierają skierowanie ze swojego konta!!!

Dział Obsługi Studenta

INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH I LOTNICTWA

ul. Pocztowa 54A
22-100 Chełm
tel./fax 82 564 00 80

Kierunki:

Budownictwo
Elektrotechnika
Mechanika i Budowa Maszyn

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego

Laureatom i finalistom olimpiad, którzy na świadectwie dojrzałości z przedmiotu egzaminacyjnego mają adnotację o zwolnieniu ze zdawania danego przedmiotu, przyznaje się maksymalną liczbę punktów z danego przedmiotu, o ile na podstawie przepisów odrębnych, osoby te nie są przyjmowane z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

Podstawą przyjęcia kandydata z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego jest zaświadczenie wydane przez komitet główny olimpiady, zgodnie z Uchwałą nr 7/CXXVI/2018 Senatu PWSZ w Chełmie z dnia 17 grudnia 2018 r., w sprawie zasad przyjmowania na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego.

Przy przesyłaniu dokumentów pocztą liczy się data wpływu dokumentów do Uczelni.