Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Bezpieczeństwo Wewnętrzne Tytuł zawodowy: magister

Czas trwania
studia 2 letnie
stacjonarne i niestacjonarne

Do studiowania na studiach drugiego stopnia prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie, może być dopuszczona wyłącznie osoba posiadająca tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny.

Na I rok studiów drugiego stopnia, na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, kandydaci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania limitu miejsc określonego przez Senat Uczelni. W przypadku kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, absolwenci innych kierunków niż Bezpieczeństwo są zobowiązani do uzupełnienia w trakcie studiów drugiego stopnia następujących przedmiotów:

  • bezpieczeństwo państwa
  • zarządzanie kryzysowe
  • polityka bezpieczeństwa państwa
  • współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa

Bezpieczeństwo wewnętrzne - II stopień

zobacz więcej

Obrona terytorialna

czytaj dalej

Bezpieczeństwo publiczne

czytaj dalej