Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Kierunek: PEDAGOGIKA Specjalność: Resocjalizacja Tytuł zawodowy: magister

Czas trwania
studia 2 letnie
stacjonarne i niestacjonarne

Czego się nauczysz?

Na specjalności Resocjalizacja dowiesz się, jakie są przyczyny, formy i objawy niedostosowania społecznego. Poznasz modele postępowania resocjalizacyjnego i instytucje, w których są realizowane. Uzyskasz wiedzę na temat przestępczości, jej sprawców i ofiar. Poznasz metodykę wykonywania zadań, norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych wobec osób niedostosowanych społecznie. Nauczysz się dobierać i wykorzystywać środki, metody i techniki adekwatnie do realizacji zadań z zakresu resocjalizacji. Nabędziesz umiejętności diagnozowania osób niedostosowanych społecznie. Otrzymasz też profesjonalne przygotowanie jako przyszły wychowawca w placówce resocjalizacyjnej. Nauczysz się wykorzystywać psychotechniki, socjotechniki i kulturotechniki dla osiągnięcia określonych celów resocjalizacji, aby projektować plan własnego rozwoju zawodowego.

 Gdzie będziesz mógł podjąć pracę?

Jako absolwent specjalności Resocjalizacja będziesz przygotowany (również dzięki praktykom zawodowym) do dokonywania drogą zabiegów resocjalizujących zmian w postawach dzieci, młodzieży i dorosłych. Uzyskasz przygotowanie do pracy w placówkach socjalizacyjnych, resocjalizacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych, instytucjach powołanych do wykonywania zadań w zakresie resocjalizacji oraz przeciwdziałania patologii społecznej w środowisku otwartym, stowarzyszeniach i organizacjach zajmujących się profilaktyką czy resocjalizacją dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Zaś po dodatkowym resortowym przeszkoleniu będziesz przygotowany do podjęcia pracy jako kurator sądowy oraz pracownik w ośrodkach penitencjarnych i policji.

 A dodatkowo …

Wiedza i umiejętności, w które zostaniesz wyposażony podczas studiów, stanowić będzie dla Ciebie podstawę do samodzielnej aktywności zawodowej na rzecz osób niedostosowanych społecznie, ich rodzin, środowisk oraz  grup społecznych potrzebujących różnorodnych form wsparcia wychowawczego, profilaktycznego oraz resocjalizacyjnego.