Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Terminarz postępowania rekrutacyjnego II stopień

Zarządzenie nr 30/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie ustalenia kalendarza postępowania rekrutacyjnego na studia na rok akademicki 2021/2022

Na podstawie § 1 ust. 5 uchwały nr 2/CXLII/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na rok akademicki 2021/2022 zarządzam, co następuje:

 

§1

Ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie oraz studia drugiego stopnia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) w następujących Instytutach PWSZ w Chełmie: Instytut Matematyki i Informatyki, Instytut Nauk Technicznych i Lotnictwa, Instytut Neofilologii, Instytut Nauk Rolniczych oraz Instytut Nauk Medycznych, na rok akademicki 2021/2022:

I termin:

 1. rejestracja kandydatów – w dniach od 17 maja do 9 lipca 2021 r.,
 2. ogłoszenie wyników kwalifikacji kandydatów – do dnia 12 lipca 2021 r.,
 3. składanie (przesyłanie) dokumentów – do dnia 19 lipca 2021 r.,
 4. ogłoszenie wyników – do dnia 23 lipca 2021 r.

II termin:

 1. rejestracja kandydatów – w dniach od 26 lipca do 13 sierpnia 2021 r.,
 2. ogłoszenie wyników kwalifikacji kandydatów – do dnia 16 sierpnia 2021 r.,
 3. składanie (przesyłanie) dokumentów – do dnia 23 sierpnia 2021 r.,
 4. ogłoszenie wyników – do dnia 27 sierpnia 2021 r.

III termin:

 1. rejestracja kandydatów – w dniach od 30 sierpnia do 23 września 2021 r.,
 2. ogłoszenie wyników kwalifikacji kandydatów – do dnia 24 września 2021 r.,
 3. składanie (przesyłanie) dokumentów – do dnia 29 września 2021 r.,
 4. ogłoszenie wyników do dnia 30 września 2021 r.

§2

Dla osób, które z uwagi na szczególne okoliczności nie mogą zarejestrować się w systemie IRK ustala się następujący terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie oraz studia drugiego stopnia w następujących Instytutach PWSZ w Chełmie: Instytut Matematyki i Informatyki, Instytut Nauk Technicznych i Lotnictwa, Instytut Neofilologii, Instytut Nauk Rolniczych oraz Instytut Nauk Medycznych, na rok akademicki 2021/2022:

I termin:

 1. składanie dokumentów – w dniach od 17 maja do 19 lipca 2021 r.,
 2. ogłoszenie wyników – do dnia 23 lipca 2021 r.

II termin:

 1. składanie dokumentów – w dniach od 26 lipca do 23 sierpnia 2021 r.,
 2. ogłoszenie wyników – do dnia 27 sierpnia 2021 r.

III termin:

 1. składanie dokumentów – w dniach od 30 sierpnia do 29 września 2021 r.,
 2. ogłoszenie wyników – do dnia 30 września 2021 r.

§3

Rekrutację w II lub III terminie, określonym w § 1 i 2, przeprowadza się, o ile w poprzednim terminie rekrutacji nie wyczerpano liczby miejsc, określonej przez Rektora Uczelni dla danego kierunku/specjalności, poziomu lub formy studiów.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
dr hab. inż. Arkadiusz Tofil
profesor PWSZ w Chełmie