Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Program rozwojowy PWSZ w Chełmie - na rzecz Rozwoju Regionalnego

Kontakt

22-100 Chełm
ul. Pocztowa 54, p.210
tel. +48 82 562 06 02

Godziny pracy

pn. - pt. : 7.30 - 15.30

Elżbieta Czmielewska

eczmielewska@pwszchelm.edu.pl

Piotr Łusiak

plusiak@pwszchelm.edu.pl

Ewelina Michalska

emichalska@pwszchelm.edu.pl

Weronika Błądkowska

wbladkowska@pwszchelm.edu.pl
1.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

w ramach projektu:
„PROGRAM ROZWOJOWY PWSZ W CHEŁMIE – NA RZECZ ROZWOJU REGIONALNEGO”,

dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznegoaktualnie realizuje:
  W ramach zadania pn. Loty doskonalące: nalot doskonalący na samolotach jednosilnikowych, do tego celu wykorzystywane są statki powietrzne typu AT-3 R100 oraz cessna 152. W ramach zadania pn. szkolenie do uzyskania uprawnienia FI(A)R: studenci realizują nalot PIC, w charakterze pilota dowódcy statku powietrznego, w wymiarze 70 godzin przypadających na każdego studenta, do tego celu wykorzystywane są statki powietrzne typu AT-3 R100 oraz cessna 152. W ramach zadania pn. szkolenie do uzyskania uprawnienia Instruktora szkolenia na klasę samolotów wielosilnikowych MEP(L), CRI/ME: zakończono kolejną edycję projektu, wytypowany pracownik z pozytywnym wynikiem złożył egzamin praktyczny, kończący proces szkolenia.


Ponadto realizowane są dostawy części zamiennych oraz materiałów zużywalnych do statków powietrznych, wykorzystywanych w procesie szkolenia.

PROGRAMEM OBJĘCI SĄ:
 • Studenci/studentki III i IV roku na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, specjalizacji pilotaż śmigłowcowy /pilotaż samolotowy w roku akademickim 2019/2020;
 • Pracownicy - Instruktorzy OKL PWSZ w Chełmie


MIEJSCE REALIZACJI
CENTRUM LOTNICZE PWSZ W CHEŁMIE,
CSI PWSZ W CHEŁMIE/LOTNISKO PWSZ W CHEŁMIE,
DEPUŁTYCZE KRÓLEWSKIE 55, 22-100 CHEŁM

2.

Informacje nt. szkolenia do uzyskania uprawnienia na typ statku powietrznego Cessna 152
realizowanego w ramach projektu: „Program rozwojowy PWSZ w Chełmie – na rzecz Rozwoju Regionalnego”

 • Miejsce realizacji szkolenia: siedziba firmy ROYAL-STAR, ul. Lotniskowa 16, Mielec.
 • Szkolenie realizowane będzie w dwóch trzydniowych sesjach (od piątku do niedzieli włącznie), tj. w dniach:
  • 22.11.2019 r. - 24.11.2019 r. (szkolenie teoretyczne) 29.11.2019 r. – 01.12.2019 r. (szkolenie praktyczne)
 • Szkolenie realizowane będzie w godzinach:
  • 09:00 - 19:00
 • Uczelnia zapewnia:
  • dojazd na miejsca szkolenia: wyjazd do Mielca spod parkingu przy ul. Partyzantów w dniach 22.11.2019 r. oraz 29.11.2019 r., o godzinie 4.50.
  • zakwaterowanie: po 2 noclegi w ramach każdej sesji szkoleniowej w HOSTELU PREMIUM, ul. Racławicka 6, 39-300 Mielec (noclegi w pokojach 2-osobowych ze śniadaniem);
  • obiadokolację podczas każdego dnia szkolenia;
  • ubezpieczenie.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczegóły projektu:

Program Operacyjny:

Wiedza Edukacja Rozwój

Priorytet: III.

Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie: 3.5

Kompleksowe programy szkół wyższych

Okres realizacji projektu:

2019-06-01 do: 2022-12-31

Wartość projektu:

7 727 668,03 zł

Cel projektu:

Projekt ma na celu podniesienie do XII.2022 jakości kształcenia praktycznego na specjalnościach lotniczych na rzecz rozwoju regionalnego w PWSZ w Chełmie poprzez nabycie dodatkowych kwalifikacji i kompetencji 53 studentów/-ek., przygotowujących ich do wejścia na rynek pracy, oraz odpowiadające potrzebom Uczelni i regionu nabyte umiejętności dydaktyczne kadr (2 os.). Projekt wynika z potrzeby rozszerzenia praktycznego wymiaru kształcenia zawodowego na kierunkach lotniczych, a w konsekwencji zwiększenia atrakcyjności i możliwości zatrudnienia absolwentów, zgodnie z zapotrzebowaniem rynku. W ramach zintegrowanego programu rozwoju Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego realizowane będą moduły: moduł programów kształcenia, podnoszenia kompetencji i zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego. Wsparcie w obrębie modułu 2 obejmuje kompetencje zawodowe i komunikacyjne, w tym interpersonalne oraz certyfikowane kursy/szkolenia, dodatkowe zajęcia z pracodawcą, wizyta studyjna u pracodawcy.

Grupa docelowa:

71 studentów (14K/57M) kierunku Mechanika i Budowa Maszyn: specjalność Inżynieria lotnicza, specjalizacja Pilotaż samolotowy/Pilotaż śmigłowcowy oraz specjalność: Mechanika lotnicza PWSZ w Chełmie. Z uwagi na zintegrowany program szkolenia oraz wymagania wstępne względem uczestników projektu dopuszcza się możliwość przystąpienia do projektu osób będących na dwóch ostatnich latach studiów, tj. Od maks. V do VIII semestru studiów; 2)kadra dydaktyczna: 3os(m) instruktorów szkolenia praktycznego OKL PWSZ w Chełmie: kadra personelu lotniczego OKL PWSZ w Chełmie/instruktorzy szkolenia praktycznego, zaangażowani w proces kształcenia studentów specjalizacji Pilotaż, zatrudnieni w strukturach OKL, wykazujący potrzebę nabycia uprawnień.

PILOTAŻ SAMOLOTOWY

 • DO UZYSKANIA UPRAWNIENIA INSTRUKTORA SAMOLOTOWEGO FI(A)R,
 • WARSZTATY Z PRZEDSTAWICIELAMI LINII LOTNICZEJ.

PILOTAŻ ŚMIGŁOWCOWY

 • LOTY DOSKONALĄCE W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO UZYSKANIA PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI/WYMAGAŃ STAWIANYCH DLA PILOTÓW HEMS,
 • WIZYTA STUDYJNA W LOTNICZYM POGOTOWIU RATUNKOWYM.

MECHANIKA LOTNICZA

 • SZKOLENIE DO UZYSKANIA UPRAWNIENIA NA TYP STATKU POWIETRZNEGO CESSNA 152.

KADRA INSTRUKTORSKA

 • CRI(SP)M UPRAWNIENIE INSTRUKTORA SZKOLENIA NA SAMOLOTY WIELOSILNIKOWE KLASY MEP(L) KIEROWANE DO INSTRUKTORÓW SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO OKL PWSZ W CHEŁMIE.

Terminy rekrutacji:

1.

Nabory Uczestników/Uczestniczek na poszczególnych kierunkach studiów będą ogłaszane przed rozpoczęciem wsparcia, w postaci odrębnych komunikatów na stronie internetowej Uczelni/projektu, ze wskazaniem konkretnych terminów.

Pakiet dokumentów dla pracowników, zatrudnionych w charakterze instruktora szkolenia praktycznego w OKL PWSZ w Chełmie - CRI(SP)M (III edycja)


Nasi partnerzy

 • Partner 6
 • Partner 5
 • Partner 4
 • Partner 3
 • Uczelnia liderów
 • Institutea Authorized Academy