Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Student

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie zapewnia wyspecjalizowaną kadrę naukową i nowocześnie wyposażone pracownie dydaktyczne.
1.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie uruchomiła dla studentów i nauczycieli akademickich platformę Google Suite for Education którą można wykorzystać do zdalnego nauczania, przekazywania wiedzy, materiałów dydaktycznych oraz komunikacji on-line pomiędzy nauczycielami akademickimi i studentami.

G Suite for Education to zintegrowane narzędzia od firmy Google (poczta, dokumenty, arkusze, formularze, prezentacje, video spotkania, transmisje na żywo, czat, nielimitowany dysk, oraz aplikacja Classroom).

Classroom łączy wszystkie wymienione powyżej narzędzia i pozwala na zdalną współpracę między studentami, a nauczycielami. Dzięki tej usłudze nauczyciele mają możliwość tworzenia wirtualnych grup (klas), prowadzić zajęcia online. Classroom pozwala na bieżąco komunikować się, komentować i dzielić się informacjami, linkami, udostępniać materiały dydaktyczne różnej postaci.

2.

 • Każdy student PWSZ w Chełmie ma utworzone indywidualne konto w Google Suite for Education (poczta.student.pwszchelm.pl lub classroom.google.com) w formacie nazwiskonralbumu@student.pwszchelm.pl. Hasło startowe do indywidualnych kont studenckich ma format: XxddmmrrYy. Gdzie Xx to dwie pierwsze litery miejsca urodzenia (bez polskich znaków i pierwsza litera duża) , ddmmrr – data urodzenia studenta, Yy to dwie pierwsze litery imienia matki (bez polskich znaków i pierwsza litera duża). Np. dla studenta Żołądkiewicz Wojciech z numerem albumu 99999 urodzony 19 lutego 2000 roku w miejscowości Łódź, imię matki to Żaneta ma nadany login: zoladkiewicz99999@student.pwszchelm.pl, a hasło to: Lo190200Za.
 • Każdy nauczyciel akademicki PWSZ w Chełmie ma utworzone indywidualne konto w platformie w formacie inazwisko@student.pwszchelm.pl (gdzie i to pierwsza litera imienia nauczyciela, nazwisko to nazwisko nauczyciela, bez polskich "ogonków").

Powiększ
3.

Każdy student oraz nauczyciel akademicki może korzystać w platformie edukacyjnej Google Suite for Education m. in. z:

 1. poczty elektronicznej (adres: poczta.student.pwszchelm.pl)
 2. dysku sieciowego (adres: dysk.student.pwszchelm.pl)
 3. kalendarza, w którym publikowane są wydarzenia (studenci po zaakceptowaniu zaproszeń z poziomu poczty elektronicznej) np. zajęcia online z użyciem Google Meet (adres: kalendarz.student.pwszchelm.pl).

W przypadku problemów z użytkowaniem platformy edukacyjnej Google Suite for Education Centrum Informatyczne PWSZ w Chełmie oferuje wsparcie techniczne.
Kontakt z Centrum Informatycznym:
ci@pwszchelm.edu.pl lub 82 5643722.

1.

W celu realizacji postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie informuje, że przetwarza Twoje dane osobowe. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych zawarte są w:

Klauzula informacyjna

Zarządzenie nr 74/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021

Na podstawie art. 23 ust 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 5 i 6 Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, stanowiącego załącznik do uchwały numer 1/CXXXIII/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie (z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§1

Ustalam następującą organizację roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na rok akademicki 2020/2021, z wyłączeniem kierunku Pielęgniarstwo:

Semestr zimowy (01.10.2020 r. – 17.02.2021 r.)
Zajęcia dydaktyczne01.10.2020 r. – 20.12.2020 r.
Przerwa świąteczna21.12.2020 r. – 06.01.2021 r.
Zajęcia dydaktyczne07.01.2021 r. – 03.02.2021 r.
Sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna04.02.2021 r. – 17.02.2021 r.
Przerwa międzysemestralna18.02.2021 r. – 24.02.2021 r.
Poprawkowa sesja egzaminacyjnado 28 lutego 2021 r.
Dni rektorskie02.11.2020 r.

Semestr letni (25.02.2021 r. – 30.09.2021 r.)
Zajęcia dydaktyczne25.02.2021 r. – 31.03.2021 r.
Przerwa świąteczna01.04.2021 r. – 07.04.2021 r.
Zajęcia dydaktyczne08.04.2021 r. – 21.06.2021 r.
Sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna22.06.2021 r. – 06.07.2021 r.
Poprawkowa sesja egzaminacyjnado 22 września 2021 r.
Dni rektorskie04.06.2021 r.

§ 2

 1. Dzień 28 stycznia 2021 r. jest dodatkowym dniem zajęć dla studentów i nauczycieli, którzy realizują zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, w poniedziałki, o ile nie zrealizowali założonych programem studiów wymaganych godzin zajęć dydaktycznych.
 2. Dzień 29 stycznia 2021 r. jest dodatkowym dniem zajęć dla studentów i nauczycieli, którzy realizują zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, we środy, o ile nie zrealizowali założonych programem studiów wymaganych godzin zajęć dydaktycznych.

§ 3

Szczegółową organizację roku akademickiego dla poszczególnych kierunków studiów niestacjonarnych określa dyrektor instytutu w oparciu o obowiązujące programy studiów, w tym plany studiów.

§ 4

Praktyki zawodowe, ćwiczenia terenowe oraz inne zajęcia praktyczne mogą odbywać się zarówno w okresie zajęć dydaktycznych lub być organizowane w okresach wolnych od zajęć dydaktycznych.
Terminy oraz szczegółowe zasady organizacji i zaliczania zajęć praktycznych, praktyk zawodowych i ćwiczeń terenowych ustala dyrektor instytutu.

§ 5

Terminy realizacji szkoleń lotniczych prowadzonych przez Centrum Lotnicze PWSZ w Chełmie dla studentów kierunku Mechanika i budowa maszyn, określa Dyrektor Centrum Lotniczego.

§ 6

Organizacja roku akademickiego może ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemiologicznej, wywołanej pandemią COVID-19.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
dr hab. inż. Arkadiusz Tofil
profesor PWSZ w Chełmie

Zarządzenie nr 75/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 na kierunku Pielęgniarstwo

Na podstawie art. 23 ust 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 5 i 6 Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, stanowiącego załącznik do uchwały numer 1/CXXXIII/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie (z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§1

Ustalam następującą organizację roku akademickiego 2020/2021 na kierunku Pielęgniarstwo:

Semestr zimowy (01.10.2020 r. – 21.02.2021 r.)
Zajęcia dydaktyczne01.10.2020 r. – 20.12.2020 r.
Przerwa świąteczna21.12.2020 r. – 06.01.2021 r.
Zajęcia dydaktyczne07.01.2021 r. – 10.02.2021 r.
Sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna11.02.2021 r. – 21.02.2021 r.
Przerwa międzysemestralna22.02.2021 r. – 24.02.2021 r.
Poprawkowa sesja egzaminacyjnado 28 lutego 2021 r.
Dni rektorskie02.11.2020 r.

Semestr letni (25.02.2021 r. – 30.09.2021 r.)
Zajęcia dydaktyczne25.02.2021 r. – 31.03.2021 r.
Przerwa świąteczna01.04.2021 r. – 07.04.2021 r.
Zajęcia dydaktyczne08.04.2021 r. – 21.06.2021 r.
Sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna22.06.2021 r. – 06.07.2021 r.
Poprawkowa sesja egzaminacyjnado 22 września 2021 r.
Dni rektorskie04.06.2021 r.

§ 2

 1. Dzień 28 stycznia 2021 r. jest dodatkowym dniem zajęć dla studentów i nauczycieli, którzy realizują zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, w poniedziałki, o ile nie zrealizowali założonych programem studiów wymaganych godzin zajęć dydaktycznych.
 2. Dzień 29 stycznia 2021 r. jest dodatkowym dniem zajęć dla studentów i nauczycieli, którzy realizują zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, we środy, o ile nie zrealizowali założonych programem studiów wymaganych godzin zajęć dydaktycznych.

§ 3

Szczegółową organizację roku akademickiego dla poszczególnych kierunków studiów niestacjonarnych określa Dyrektor Instytutu w oparciu o obowiązujące programy studiów, w tym plany studiów.

§ 4

Praktyki zawodowe, ćwiczenia terenowe oraz inne zajęcia praktyczne mogą odbywać się zarówno w okresie zajęć dydaktycznych lub być organizowane w okresach wolnych od zajęć dydaktycznych.
Terminy oraz szczegółowe zasady organizacji i zaliczania zajęć praktycznych, praktyk zawodowych i ćwiczeń terenowych ustala Dyrektor Instytutu.

§ 5

Organizacja roku akademickiego może ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemiologicznej, wywołanej pandemią COVID-19.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
dr hab. inż. Arkadiusz Tofil
profesor PWSZ w Chełmie

Organizacja roku akademickiego 2021/2022

Zarządzenie nr 46/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie  z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022

Na podstawie art. 23 ust 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 5 i 6 Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 1/CXLI/2020 Senatu PWSZ w Chełmie z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie (z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§1

Ustalam następującą organizację roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na rok akademicki 2021/2022, z wyłączeniem kierunku Pielęgniarstwo:

Semestr zimowy (01.10.2021 r. – 16.02.2022 r.)
Zajęcia dydaktyczne01.10.2021 r. – 22.12.2021 r.
Przerwa świąteczna23.12.2021 r. – 09.01.2022 r.
Zajęcia dydaktyczne10.01.2022 r. – 06.02.2022 r.
Sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna07.02.2022 r. – 16.02.2022 r.
Przerwa międzysemestralna17.02.2022 r. – 20.02.2022 r.
Poprawkowa sesja egzaminacyjnado 27 lutego 2022 r.
Dni rektorskie02.11.2021 r., 12.11.2021 r.

Semestr letni (21.02.2022 r. – 30.09.2022 r.)
Zajęcia dydaktyczne21.02.2022 r. – 12.04.2022 r.
Przerwa świąteczna13.04.2022 r. – 20.04.2022 r.
Zajęcia dydaktyczne21.04.2022 r. – 19.06.2022 r.
Sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna20.06.2022 r. – 29.06.2022 r.
Poprawkowa sesja egzaminacyjnado 21 września 2022 r.
Dni rektorskie02.05.2022 r., 17.06.2022 r.

§ 2

Dzień 2 lutego 2022 r. jest dodatkowym dniem zajęć dla studentów i nauczycieli, którzy realizują zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022, w czwartki, o ile nie zrealizowali założonych programem studiów wymaganych godzin zajęć dydaktycznych.

§ 3

Szczegółową organizację roku akademickiego dla poszczególnych kierunków studiów niestacjonarnych określa dyrektor instytutu w oparciu o obowiązujące programy studiów.

§ 4

 1. Praktyki zawodowe, ćwiczenia terenowe oraz inne zajęcia praktyczne mogą odbywać się zarówno w okresie zajęć dydaktycznych lub być organizowane w okresach wolnych od zajęć dydaktycznych.
 2. Terminy oraz szczegółowe zasady organizacji i zaliczania zajęć praktycznych, praktyk zawodowych i ćwiczeń terenowych ustala dyrektor instytutu.

§ 5

Terminy realizacji szkoleń lotniczych prowadzonych przez Centrum Lotnicze PWSZ w Chełmie dla studentów kierunku Mechanika i budowa maszyn, określa Dyrektor Centrum Lotniczego.

§ 6

Organizacja roku akademickiego może ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemiologicznej, wywołanej pandemią COVID-19.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
dr hab. inż. Arkadiusz Tofil
profesor PWSZ w Chełmie

Zarządzenie nr 47/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie organizacji roku  akademickiego 2021/2022 na kierunku Pielęgniarstwo

Na podstawie art. 23 ust 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 5 i 6 Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 1/CXLI/2020 Senatu PWSZ w Chełmie z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie (z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§1

Ustalam następującą organizację roku akademickiego 2021/2022 na kierunku Pielęgniarstwo:

Semestr zimowy (01.10.2021 r. – 24.02.2022 r.)
Zajęcia dydaktyczne01.10.2021 r. – 22.12.2021 r.
Przerwa świąteczna23.12.2021 r. – 09.01.2022 r.
Zajęcia dydaktyczne10.01.2022 r. – 13.02.2022 r.
Sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna14.02.2022 r. – 24.02.2022 r.
Przerwa międzysemestralna25.02.2022 r. – 27.02.2022 r.
Poprawkowa sesja egzaminacyjnado 6 marca 2022 r.
Dni rektorskie02.11.2021 r., 12.11.2021 r.
Semestr letni (28.02.2022 r. – 30.09.2022 r.)
Zajęcia dydaktyczne28.02.2022 r. – 12.04.2022 r.
Przerwa świąteczna13.04.2022 r. – 20.04.2022 r.
Zajęcia dydaktyczne21.04.2022 r. – 26.06.2022 r.
Sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna27.06.2022 r. – 10.07.2022 r.
Poprawkowa sesja egzaminacyjnado 21 września 2022 r.
Dni rektorskie02.05.2022 r., 17.06.2022 r.

§ 2

Dzień 9 lutego 2022 r. jest dodatkowym dniem zajęć dla studentów i nauczycieli, którzy realizują zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022, w czwartki, o ile nie zrealizowali założonych programem studiów.

§ 3

Szczegółową organizację roku akademickiego dla poszczególnych kierunków studiów niestacjonarnych określa Dyrektor Instytutu w oparciu o obowiązujące programy studiów.

§ 4

 1. Zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe mogą odbywać się zarówno w okresie zajęć dydaktycznych lub być organizowane w okresach wolnych od zajęć dydaktycznych.
 2. Terminy oraz szczegółowe zasady organizacji i zaliczania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala Dyrektor Instytutu.

§ 5

Organizacja roku akademickiego może ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemiologicznej, wywołanej pandemią COVID-19.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
dr hab. inż. Arkadiusz Tofil
profesor PWSZ w Chełmie

Studenci Instytutu Matematyki i Informatyki mają zapewniony bezpłatny dostęp do najnowszego oprogramowania Microsoftu w ramach programu DreamSpark Premium (dawniej: MSDNAA Microsoft Developer Network Academic Alliance).

Logowanie odbywa się za pomocą loginu i hasła z Wirtualnej Uczelni oraz następującego adresu: https://auth.pwsz.chelm.pl

Dom studencki

Akademik PWSZ

Dom Studencki, którego warunki odpowiadają najlepszym standardom europejskich uczelni posiada około 200 miejsc noclegowych oraz jest nowoczesnym obiektem – przyjaznym osobom niepełnosprawnym. Do dyspozycji studentów są 1,2 i 3 osobowe, klimatyzowane pokoje. Każdy z nich wyposażony jest w aneks łazienkowy, telewizor z pakietem telewizyjnym oraz szerokopasmowy Internet. Dodatkowo na półpiętrach znajdują się nowoczesne, w pełni wyposażone kuchnie oraz pokoje tzw. „cichej nauki”
czytaj dalej