Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Wydarzenia

do 21 maja 2021 r.

Komunikat dot. Konferencji „Pielęgniarstwo wobec wyzwań współczesności”

KOMUNIKAT I
Instytut Nauk Medycznych
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

zaprasza na

Ogólnopolską Konferencję Naukowo – Szkoleniową
 „Pielęgniarstwo wobec wyzwań współczesności ”

 Chełm, 21 maja 2021 roku

 

Patronat honorowy:

JM Rektor

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

prof. PWSZ w Chełmie, dr hab. inż. Arkadiusz Tofil

 

Miejsce konferencji:

Instytut Nauk Medycznych PWSZ w Chełmie ul. Wojsławicka 8 B w Chełmie, konferencja odbędzie się w formie zdalnej

 

Proponowana tematyka konferencji:

  1. Kształcenie przed i podyplomowe pielęgniarek
  2. Badania naukowe w pielęgniarstwie
  3. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna w praktyce pielęgniarskiej
  4. Pielęgniarska opieka specjalistyczna (pielęgniarstwa kliniczne)
  5. Społeczno-psychologiczne aspekty pielęgniarstwa
  6. Współpraca interdyscyplinarna w praktyce pielęgniarskiej
  7. Sesja studencka

 

Podczas konferencji przewidziane są wystąpienia ustne oraz sesja e-posterów.

Do udziału szczególnie zapraszamy studentów, dla których przewidziana  jest oddzielna sesja.

OPŁATY:

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY

 Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 14 maja 2021r. 

PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW

Istnieje możliwość druku zgłaszanych wystąpień (artykułów) w czasopismach:

Przyjmowane będą artykuły zgodne tematyką ww. czasopism i przygotowane wg wytycznych poszczególnego czasopisma. Wszystkie zgłoszone artykuły podlegają standardowej recenzji wg regulaminów poszczególnych czasopism.

Artykuły należy zgłaszać do dnia 31 maja 2021roku na adres: konferencja.pielegniarstwo@pwszchelm.edu.pl

Ważne terminy:

  • do 14 maja 2021 roku – przyjmowanie zgłoszeń na konferencję
  • do 31 maja 2021 roku – przyjmowanie artykułów do czasopism
  • 21 maja 2021 – konferencja

Adres do korespondencji i nadsyłania zgłoszeń:   konferencja.pielegniarstwo@pwszchelm.edu.pl

 Wraz z kartą zgłoszeniową prosimy o przesłanie podpisanej klauzuli RODO.

Szczegółowe informacje organizacyjne (w tym informacje o narzędziu/platformie do zdalnego udziału w konferencji) zostaną przesłane w II komunikacie osobom zgłaszającym udział w konferencji.

Podobne wydarzenia

do 24 września 2021 r.

Nabór do udziału w projekcie dla IV Roku Mechaniki i Budowy Maszyn – Szkolenie do uzyskania uprawnienia na typ statku powietrznego Cessna 152

PWSZ w Chełme

czytaj dalej

do 19 sierpnia 2021 r.

Uroczystość oddania do użytku nowego pasa startowego wraz z infrastrukturą

Depułtycze Królewskie

czytaj dalej

18 listopada 2021

Konferencja – Zagrożenie wschodniej flanki NATO w aspekcie bezpieczeństwa wewnętrznego obszarów przygranicznych

ul. Pocztowa 54 C

czytaj dalej

do 31 maja 2021 r.12:00

Nabór uzupełniający dla IV roku Mechaniki i Budowy Maszyn

Pocztowa 54, pokój 210

czytaj dalej

do 31 maja 2021 r.12:00

Nabór dla pilotów śmigłowcowych (II edycja)

Centrum Lotnicze

czytaj dalej

do 19 maja 2021 r.9:30

Międzynarodowa studencka konferencja naukowa: Współczesne problemy i wyzwania w edukacji dziecka

on-line

czytaj dalej

do 21 maja 2021 r.

Komunikat dot. Konferencji „Pielęgniarstwo wobec wyzwań współczesności”

on-line

czytaj dalej

do 30 kwietnia 2021 r.12:00

Nabór na szkolenie FI(A)R (III edycja)

CSI, L4 lub 210 przy ul. Pocztowej 54

czytaj dalej