Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Wydarzenia

do 8 czerwca 2022 r.

Rola nauk rolniczych we wdrażaniu koncepcji zrównoważonego systemu żywnościowego „od pola do stołu”

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

VI Konferencja naukowa z cyklu „Nauka i praktyka – rolnictwo różne spojrzenia”
„Rola nauk rolniczych we wdrażaniu koncepcji zrównoważonego systemu żywnościowego „od pola do stołu”

7-8 czerwiec 2022 r. Chełm

 

Konferencja Naukowa
pod patronatem

Jego Magnificencji Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
Dr hab. inż. Arkadiusza Tofila, prof. PWSZ w Chełmie

Dyrektora Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach

Prof. dr hab. Wiesława Oleszka

VI Konferencja naukowa nt. „Rola nauk rolniczych we wdrażaniu koncepcji zrównoważonego systemu żywnościowego „od pola do stołu” jest konferencją cykliczną nt. „Nauka i praktyka – rolnictwo różne spojrzenia”.

Organizacja konferencji jest ważna ze względu na szybkie zmiany zachodzące w praktykach rolniczych, a zwłaszcza konieczności upowszechniania produkcji rolniczej uwzględniającej zasady zrównoważonego systemu żywnościowego.

Celem konferencji jest przybliżenie najnowszych osiągnięć i wiedzy z zakresu nauk rolniczych związanych z uprawą roślin i przetwórstwem żywności w procesie wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju, a w szczególności sytemu żywnościowego „od pola do stołu”. Jednym z ważniejszych aspektów konferencji będzie prezentacja badań aplikacyjnych, które mogą zostać wdrożone w praktyce rolniczej i przetwórstwie rolno-spożywczym, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju systemu żywnościowego, przy jednoczesnym zachowaniu efektywnego gospodarowania zasobami przyrody i racjonalnym zagospodarowaniu produktów ubocznych powstających w przetwórstwie płodów rolnych.

WAŻNE TERMINY:

 • do 15 lutego 2022 r. — zgłoszenie uczestnictwa wraz z tematem prezentacji
 • do 15 kwietnia 2022 r. – przesłanie streszczenia referatu lub doniesienia
 • do 29 kwietnia 2022 r.— dokonanie opłaty konferencyjnej

Zgłoszenia prosimy przesyłać w formie elektronicznej lub drukowanej

Adres sekretariatu Konferencji:

dr hab. inż. Anna Kocira, prof. PWSZ w Chełmie Instytut Nauk Rolniczych ul. Wojsławicka 8b, 22-100 Chełm email: konfrol@pwszchelm.edu.pl tel. (82) 564 02 84; tel. kom. 601 194 882

Streszczenia referatu lub doniesienia prosimy przesyłać na adres:

Dr inż. Jolanta Bojarszczuk email: jbojarszczuk@iung.pulawy.pl lub  Jolanta.Bojarszczuk@iung.pulawy.pl

Miejsce obrad:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, ul. Pocztowa 54, Chełm

Publikacje:

Pełne teksty prac naukowych można będzie opublikować w czasopismach naukowych, w których będą utworzone specjalne zeszyty tematycznie związane z tematem konferencji:

 1. czasopiśmie naukowym indeksowanym w bazie Journal Citation Reports (IF co najmniej 1,5) w dostępie Open Access,
 2. czasopiśmie Polish Journal of Agronomy (bezpłatnie).

Istnieje możliwość dofinansowania do kosztów wydania publikacji IF po konferencji.
Informacji w tej sprawie udziela dr hab. inż. Anna Kocira, prof. PWSZ w Chełmie,
e-mail: akocira@pwsz.chelm.pl

Opłata:

Opłata 500 zł  obejmuje koszt materiałów konferencyjnych, wyżywienia, zakwaterowania.. Opłatę należy kierować na konto: Konto nr 91 1240 2223 1111 0010 5570 5911 z dopiskiem „Konferencja Rolnictwo” oraz podaniem nazwiska

Komitet Naukowy

 • dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, prof. PWSZ w Chełmie
 • dr hab. Józef Zając, prof. PWSZ w Chełmie
 • dr Beata Fałda
 • prof. dr hab. Wiesław Oleszek
 • prof. dr hab. Mariusz Matyka
 • prof. dr hab. Teresa Doroszewska
 • prof. dr hab. Roman Dziedzic
 • prof. dr hab. Wojciech Lipiński
 • prof. dr hab. inż. Barbara Kołodziej
 • prof. dr hab. Stanisław Krasowicz
 • prof. dr hab. inż. Bogdan Kulig
 • prof. dr hab. Cezary Sławiński
 • prof. dr hab. Mariola Staniak
 • prof. dr hab. Piotr Stypiński
 • prof. dr hab. inż. Piotr Szulc
 • dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk, prof. IUNG-PIB
 • dr hab. inż. Anna Kocira, prof. PWSZ w Chełmie
 • dr hab. inż. Urszula Malaga-Toboła, prof. PWSZ w Chełmie
 • dr hab. inż. Katarzyna Panasiewicz, prof. UPP
 • dr hab. inż. Ewa Szpunar-Krok, prof. UR
 • dr hab. inż. Anna Tratwal, prof. IOR-PIB
 • dr hab. inż. Edward Wilczewski, prof. UTP
 • dr hab. Jarosław Stalenga
 • dr hab. inż. Roman Krawczyk
 • dr inż. Ewa Stamirowska-Krzaczek
 • dr inż. Jolanta Bojarszczuk

Komitet Organizacyjny

 • dr hab. inż. Anna Kocira, prof. PWSZ w Chełmie – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
 • prof. dr hab. Mariola Staniak – Z-ca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego
 • dr inż. Rafał Kornas – Sekretarz
 • prof. dr hab. Mariusz Matyka
 • dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk, prof. IUNG-PIB
 • dr inż. Jolanta Bojarszczuk
 • dr inż. Jacek Cymerman
 • dr inż. Ewa Stamirowska-Krzaczek
 • dr inż. Marzena Tomaszewska

Podobne wydarzenia

do 18 lutego 2022 r.

Rekrutacja na szkolenie FI(A)R – IV edycja

Pocztowa 54

czytaj dalej

do 21 stycznia 2022 r.

Nabór uzupełniający do projektu „Kompleksowy Program Rozwoju Uczelni – II edycja”

Pocztowa 54

czytaj dalej

do 8 czerwca 2022 r.

Rola nauk rolniczych we wdrażaniu koncepcji zrównoważonego systemu żywnościowego „od pola do stołu”

czytaj dalej

do 26 stycznia 2022 r.15:00

Konferencja „Wielowymiarowość pielęgniarskiej praktyki zawodowej”

czytaj dalej

do 16 grudnia 2021 r.11.00

Debata Parlamentarna – Racja Stanu II RP: „Demokracja parlamentarna czy autorytaryzm”

I LO w Chełmie

czytaj dalej

do 6 grudnia 2021 r.9:00

Konferencja Naukowa „Gospodarka nawozowa na tle współczesnych wyzwań produkcyjnych, środowiskowych i prawnych”

on-line

czytaj dalej

do 26 listopada 2021 r.12.00

Debata licealistów pn. „Kryzys na granicy polsko-białoruskiej” w PWSZ w Chełmie

14.00

czytaj dalej

do 25 listopada 2021 r.9.00

Spotkanie z żołnierzami WOT

14.00

czytaj dalej